நமது புனித பூமி

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

++++++++++++++++

இந்த பூமி நமது
இந்த வானம் நமது
இந்த நீர்வளம்  நமது
முப்பெரும் சூழ்வளத்தை
துப்புரவாய் வைப்பது நமது
ஒப்பிலாக் கடமை.

 

கல்தோன்றி மண் வளமாகிப்
புல்தோன்றிப் பூ மலர
புழுக்கள் நெளிய நீர்வளம்
எழுந்த தெப்படி ?
நானூறு கோடி ஆண்டுக்கு முன்
தானாக நீர் வெள்ளம்
மீன்வளம் பெருகிய தெப்படி ?
மீனினம் மானுடம்
ஆனதெப்படி ?
வெப்ப அழுத்த வாயுக்கள்
வெடித் தெரிந்து
நீர்த் திரவம் சேர்ந்ததா ?
சூரியக் கதிரொளி மின்னலில்
வாயுக்கள் சேர்ந்தனவா ?
வால்மீன் மோதி நீர் வெள்ளம்
வாரி இறைத்ததா ?
விண்கற்கள் வீழ்ந்து பனிப்பாறை
தண்ணீர் ஆனதா ?
சுவைநீர் உப்புநீர் ஆன தெப்படி ?
கடல்நீரைக் குடிநீர் ஆக்கு !
மழைநீரை ஏரியில் சேமித்திடு  !
நீர்மயம் எப்புறம் இருப்பினும்
தூய நீர் அருந்தப் பூமியில்
துளி நீரிலை !
மண்டினி ஞாலத்தில்
உண்டி உயிர் கொடுத் தாலும்
குடிநீர் இல்லையேல்
முடிந்திடும்  ஆயுள்  !

++++++++++++

S. Jayabarathan [jayabarathans@gmail.com] June 4, 2018  (R-4)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.