தங்கத் தமிழ்நாடு

valluvar-statue

தங்கத் தமிழ்நாடு

சி. ஜெயபாரதன் & இராம. மேகலா

 
பாடல் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா
இசைப்பாடகி : வே.ரா. புவனா
காட்சி அமைப்பு : பவளசங்கரி
 
சி. ஜெயபாரதன், கனடா

******************************

தங்கத் தமிழ்நாடு!  எங்கள் தாய்நாடு!  

சங்கத் தமிழ்வளர்த்த பண்டைத் திருநாடு!

சிங்கத் தமிழர் உதித்த செந்தமிழ் நாடு!

மங்காப் புகழ் மங்கையர் திகழ்நாடு!   

எந்தையும் தாயும் சிந்தை மகிழ்ந்திட

முந்தை குலாவியச் செந்தமிழ் நாடு!

வங்கக் கடலெழு செங்கதிர் ஒளியூட்ட 

தென்குமரி முனைதிகழ் வள்ளுவர் வழிகாட்ட

ஆத்திசூடி ஓளவை, சூடிக்கொடுத்த ஆண்டாள்,  

வான்புகழ் வள்ளுவர், தேன்கவி இளங்கோ,

கவிச்செல்வர் கம்பர், கவிக்கோ சேக்கிழார்

புதுமைக்கவி பாரதி, புரட்சிக்கவி பாரதிதாசன்,

யாவரும் உனது  மாதவ  மக்கள்!

யாதும் நாடே யாவரும் கேளிர்!

தீதிலா துனையாம் பாதுகாத் திடுவோம்!

காசினி மீதில் நேசமாய்த் திகழும்

மாசிலா நாடே! மைந்தர்கள்  ஒன்றாய் 

வாழ்த்துவம் உனையே! உயர்த்துவம் உனையே! 

பாரதத் தாயின் தவத்திரு நாடே!

பங்கமோ பிரிவோ உனக்கு நேர்ந்திடின்

பொங்கி எழுந்திடு மெங்கள் உதிரம்!

++++++++++++++++

S.Jayabarathan [jayabarathans@gmail.com] October 24, 2016 [R-1]  

தங்கத் தமிழ்நாடு – 2

சி. ஜெயபாரதன் & இராம. மேகலா

தங்கத் தமிழ்நாடு! எங்கள் தாய்நாடு!
சங்கத் தமிழ் வளர்த்த பண்டைத் திருநாடு!
முத்தமிழ் வேந்தர் வளர்முத் தமிழ்மொழி
மங்காப் புகழ் மங்கையர் திகழ்நாடு!
எந்தையும் தாயும் சிந்தை மகிழ்ந்திட
முந்தை குலாவியச் செந்தமிழ் நாடு!
வங்கக் கடலெழு செங்கதிர் ஒளிபட,
தென்னக முனையில் வையக வள்ளுவர் 
ஆத்திசூடி ஓளவை, திருப்பாவை ஆண்டாள்,
திருக்குறள் வள்ளுவர், சிலம்பு இளங்கோ,
புரட்சிக்கவி பாரதி, புதுமைக்கவி பாரதிதாசன்,
அப்பர், சுந்தரர், சம்பந்தர், வாசகர்,
கவியரசு, கவிப்பேரரசு, கவிக்கோ, சேக்கிழார்
யாவரும் உனது மாதவ மக்கள்!
யாதும் நாடே யாவரும் கேளிர்!
மேதினியில் உனைப் பாதுகாத் திடுவோம்!
காசினி மீதில் நேசமாய்த் திகழும்
மாசிலா நாடே! மைந்தர்கள் ஒன்றாய்
வாழ்த்துவம் உனையே! உயர்த்துவம் உனையே!
பாரதத் தாயின் தவத்திரு நாடே!
பங்கமோ பிரிவோ உனக்கு நேர்ந்திடின்
பொங்கி எழுந்திடு மெங்கள் உதிரம்!

++++++++++++++++