அக்கினிப் பூக்கள் !

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

 

 1. படைப்பாளி இல்லாது
  பிரபஞ்சம் கிடையா து !
  முட்டை முதலாய் இட்டதா ?
  முன்பே கோழி பிறந்ததா
  ஞானத் தங்கமே ?
 2. பானை சோற்றுக்கு
  பதம்ஒரு சோறு !
  நுனிப் புல் மேய்ந்து
  வனத்தை அறிவதோ
  ஞானத் தங்கமே ?
 3. வந்த சண்டைக்கு நழுவு !
  வராத சண்டைக்குத் தழுவு !
  சண்டை வந்தாலும் முடிவில்
  சமாதானக்  கைகொடு
  ஞானத் தங்கமே !
 4. குருடனுக் குதவச் செவிடன் !
  செவிடனுக் குதவ நொண்டி !
  நொண்டிக் குதவக் குருடன் !
  மண்டுக் குதவ யாருளர்
  ஞானத் தங்கமே ?
 5. போர் வாளை எல்லாம் நெளித்து
  ஏர் முனையாய் ஆக்கு !
  போர் வாள் நாட்டை ஆண்டால்
  வேர்கள் எங்கே நிலைக்கும்
  ஞானத் தங்கமே ?
 6. தூரத்துப் பச்சை
  பார்ப்ப தற்கு இச்சை !
  கிட்டப் பார்வை குள்ளனுக்கு
  எட்ட ஏணி ஏது
  ஞானத் தங்கமே ?
 7. காணாத மோதிரம் தேடக்
  கை விளக்கில் திரியில்லை !
  திரி இட்டதும் எண்ணை சிந்த
  தீபம் ஏற்றி வழுக்கி விழுந்தான்
  ஞானத் தங்கமே ?
 8. உன்னைப் பற்றி நான் அறியேன் !
  என்னைப் பற்றி நீ அறியாய் !
  இல்லச் சிறையுள் மாட்டி
  பல்லாங்குழி விளையா டுவோம்
  ஞானத் தங்கமே !
 9. ஜன்னலில் முகம் பார்க்கும்
  கண்ணாடி வைத்திடு !
  கண்ணாடி இடத்தில் வெளிச்ச
  ஜன்னலை வைத்திடு
  ஞானத் தங்கமே !
 10. பாதிப்பேர் மூடர் என்றேன் !
  பளாரென அறைந்தார் அவ்வூரில் !
  பாதிப்பேர் அறிஞர் என்றேன் !
  பூமாலை போட்டார் இவ்வூரில்
  ஞானத் தங்கமே !
 11. ஈராக்கில் ஆஹாவென
  எழுந்தது சுதந்திரச் சூரியன் !
  குடிமக்கள் தூங்கினர்  ஆரவாரக்
  கூடார எல்லை வெளியில்
  ஞானப் பெண்ணே !
 12. புதுச் செருப்பு வாங்கி
  புகுத்தினான் பழைய காலை !
  செருப்பு பல்லால் கடித்ததும்
  நறுக்கினான் அழுக்குக் காலை
  ஞானப் பெண்ணே !
 13. வந்த சண்டை போடவா ?
  வராத சண்டை நாடவா ?
  போன சண்டை கீறி விட்ட
  புண்ணை ஆற்றிக் கொள்ளவா
  ஞானப் பெண்ணே ?
 14. ஆழம் தெரியாமல் காலை விடாதே !
  ஒரு கால் நொண்டி
  காலை விடுவானா ? அல்லது
  கோலை விடுவானா
  ஞானப் பெண்ணே ?
 15. இராணுவப் படை வலக் கால் வைக்க
  இடக் கால் வைத்தான் பேரன் !
  பாதம் தவறியது படைக்கு,
  பார் என் பேரனை என்றாள் பாட்டி ,
  ஞானப் பெண்ணே !
 16. சுட்ட சட்டி எறிவதா ?
  சுடாத சட்டி அறிவதா ?
  சுட்ட சட்டி தெரிந்திட
  எட்டி நிற்க முடியுமா ?
  ஞானப் பெண்ணே ?

*************

S. Jayabarathan [August 7, 2018]  [R-2]

3 thoughts on “அக்கினிப் பூக்கள் !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.