நாசாவின் முதற்பெரும் வெற்றி : விண்கணை தாக்கி விண்பாறையின் சுற்றுப் பாதை மாற்றமானது உறுதியாகி உள்ளது

image.png

NASA Confirms DART Mission Impact Changed Asteroid’s Orbit in Space

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-confirms-dart-mission-impact-changed-asteroid-s-motion-in-space

நாசாவின் பூகோளப் பாதுகாப்பு உறுதி, அசுர விண்வெளி சாதனை

2022 செப்டம்பர் 26 இல் நாசா பூமியிலிருந்து 7 மில்லியன் மைல் தூரத்தில் சூரியனைச் சுற்றிவரும் ஒரு விண் பாறையைக் குறிவைத்து தாக்கி அதன் சுற்றுப் பாதையை மாற்றி உள்ளது. அச்சிறு விண்பாறை மற்றுமோர் பெரும் விண்பாறையைச் சுற்றி வருகிறது. இந்த இரட்டை விண்பாறை அமைப்பை சூரியமண்டலத்தில் பின்பற்றித் தாக்குவது சற்று எளிதாகத் தோன்றினாலும், மெய்யாக இது ஓர் இமாலய முயற்சியே.  சிறிய பாறை பெரிய பாறையை  ஒரு முறை சுற்ற 11:55  மணி நேரம் எடுத்தது. விண்கணை மோதலுக்குப் பிறகு 32 நிமிடம் குறைந்து, 11:23 நேரம் பிடித்தது.

இந்த வெற்றிகரமான விண்வெளிச் சாதனை பூமிமேல் விண்பாறை விழுந்து பிரளயப் பேரிடர் நிகழும் எதிர்கால பயத்தை நீக்கியுள்ளது. 

1969 ஜூலையில் நீல்ஸ் ஆர்ம்ஸ்டிராங் முதன்முதல் நிலவில் கால்வைத்த வரலாற்று நிகழ்ச்சிக்கு நிகரானது, விண்பாறைமேல் மோதி விலக்கிய அபாய எதிர்பார்ப்பு பிரளயப் பேரிடர்.

நாசாவின் இரண்டாவது வரலாற்று விண்வெளி வெற்றி : விண்கணை தாக்கி விண்பாறையின் சுற்றுப் பாதை மாற்றமானது உறுதியாகி அமெரிக்கப் பாதுகாப்பும் உலகப் பாதுகாப்பும் நாசாவின் பொறுப்பாகி விட்டது.

Update on DART Mission to Asteroid Dimorphos (NASA   News Conference Oct. 11, 2022)


Streamed live on Oct 11, 2022 Experts discuss early results of the NASA’s Double Asteroid Redirection Test (DART) mission and its intentional collision with its target asteroid, Dimorphos.

image.png


On Monday, Sept. 26, DART successfully impacted its asteroid target in the world’s first planetary defense technology demonstration. As a part of NASA’s overall planetary defense strategy, DART’s impact with the asteroid Dimorphos will help to determine whether asteroid deflection using a kinetic impactor spacecraft is a viable mitigation technique for protecting the planet from an Earth-bound asteroid or comet, if one were discovered. Johns Hopkins APL manages the DART mission for NASA’s Planetary Defense Coordination Office as a project of the agency’s Planetary Missions Program Office. Neither DART’s target asteroid, Dimorphos, nor its larger asteroid parent, Didymos, poses a hazard to Earth.

Participants include: • NASA Administrator Bill Nelson • Italian Space Agency President Giorgio Saccoccia DART update panel: • Lori Glaze, director of the Planetary Science Division at NASA Headquarters in Washington • Tom Statler, DART program scientist at NASA Headquarters • Nancy Chabot, DART coordination lead at the Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) in Laurel, Maryland More on DART:

https://nasa.gov/dart

S. Jayabarathan [October 22, 2022] [R-2]

*********************

2 thoughts on “நாசாவின் முதற்பெரும் வெற்றி : விண்கணை தாக்கி விண்பாறையின் சுற்றுப் பாதை மாற்றமானது உறுதியாகி உள்ளது

  1. தீப ஒளித் திருநாள் வாழ்த்துகள் ஐயா

  2. நன்றி நண்பர் ஜெயக்குமார். 1969 ஜூலையில் நீல்ஸ் ஆர்ம்ஸ்டிராங் முதன்முதல் நிலவில் கால்வைத்த வரலாற்று நிகழ்ச்சிக்கு நிகரானது.

    நாசாவின் இரண்டாவது வரலாற்று விண்வெளி வெற்றி : விண்கணை தாக்கி விண்பாறையின் சுற்றுப் பாதை மாற்றமானது உறுதியாகி உள்ளது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.