கேரளாவிலே அசுரப் பேய்மழை

image.png

image.png
image.png
பூகோளச் சூடேற்றம்
ஆகாவென்று எழுந்தது பார் !
ஏராளமான வெள்ளம் 
பேய்மழைப் 
பூத வடிவில் வாய் பிளந்து
தாகம் தீர்த்து
விழுங்கியது கேரளாவை ! 
வீடுகள் சரிந்தன !
வீதிகள் நதியாயின !
பாதைகள் மறைந்தன !
பாலங்கள் முறிந்தன !
நாடு, நகரம், வீடு யாவும் 
ஓடும் நீரில்
மூழ்கிப் போயின !
சீர்வளச் செல்வம் யாவும்
நீர் வெள்ளம் 
அடித்தோடுது !
கண்ணீர் விடுவோம் ! 
கவலைப் படுவோம்,
நிதி அளிப்போம்,
உதவி தருவோம்,
ஆனால்
ஈர நெஞ்சம் கொண்டு
கேரளா
நீர் விடுமா  
நிலமாய்க் காய்ந்து போன 
வைகைக்கு ?
 
+++++++++++++++
 
image.png
 
image.png
a flooded school
people on a Kerala rooftop waiting to be rescued

One thought on “கேரளாவிலே அசுரப் பேய்மழை

  1. Pingback: கேரளாவிலே அசுரப் பேய்மழை – TamilBlogs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s