2014 ஆண்டில் பார்வைகள்

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The Louvre Museum has 8.5 million visitors per year. This blog was viewed about 75,000 times in 2014. If it were an exhibit at the Louvre Museum, it would take about 3 days for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

5 thoughts on “2014 ஆண்டில் பார்வைகள்

  1. நன்றி நண்பர்கள் : தனபாலன், ராஜகமால், ரூபன்.

    உங்கள் அனைவருக்கும் எனதினிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்.

    அன்புடன்,
    சி. ஜெயபாரதன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s