உலகப் பெரும் பரமாணு உடைப்பு யந்திரத்தில் ஒளி வேகத்தை நெருங்கிப் புரோட்டான் கணைகள் மோதல்

கடவுள் துகளைத் தேடும் விஞ்ஞானிகள்

சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா

உலகப் பெரும் விரைவாக்கி யந்திரம்
ஒளிவேகத்தை ஒட்டிப்
புரட்டானை மோத விட்டுக்
கரு உடைப்பில்
உருவாக்க முனையும்
கடவுள் துகளை
பிரபஞ்சத்தின் ஆதிமுதல்
பெரு வெடிப்பை ஆய்வகத்தில்
அரங்கேற்றி !
கருந்துளை உண்டாகி நமது
காசினியை விழுங்காது !
பரமாணு வுக்குள்
பம்பரமாய்ச் சுற்றும் நிலையற்ற
நுண்துகள் உலகம் !
பராமணு வயிற்றில்
பொரிக்கும்
குளுவான்கள் ! குவார்க்குகள் !
லிப்டான்கள் !
ஃபெர்மி யான்கள் !
அந்த நுண்துகள் அனைத்துக்கும்
நிறை அளிப்பதாய் யூகிக்கும்
இறைத் துகளைப்
பிறப்பிக்க முயல்கிறார் !

“செர்ன் பரமாணு உடைப்பி ஒரு கால யந்திரம் (Time Machine) !  அது நுண்துகள் விஞ்ஞானிகளுக்கு ஒரு பூர்வீகப் பூங்கா (Jurassic Park for Particle Physicists).  இப்போது அவர் உண்டாக்கியுள்ள அல்லது உண்டாக்கப் போகும் சில நுண்துகள்கள் 14 பில்லியன் ஆண்டுகளாகப் பிரபஞ்சத்தில் காணப் படாதவை !”

ஃபிலிப் சூவே (Philip Schewe, Science Writer, American Institute of Physics)

“பிரபஞ்சப் பெருவெடிப்பு நிகழ்ந்து பில்லியன்த் தசம விநாடியில் (Billionth of a Second of the Big Bang) தோன்றிய திரைக் காட்சியைக் கண்டு விட்டோம்.  இந்தப் புதிய கட்டம் “முதல் பௌதிகம்” என்று பெயர் அளிக்கப் படுகிறது !  இவற்றைப் போல் இன்னும் ஈராண்டுகள் செய்யப் போகும் பல பில்லியன் புரோட்டான் மோதல்களின் துவக்கக் கட்டம் இது.”

ஜேம்ஸ் கில்லிஸ் (James Gillies, CERN Scientist)


“இம்மாதிரிப் பௌதிகத்தில் புதிய நிகழ்ச்சிகளை நோக்க முதலில் புள்ளி விவரச் சேமிப்பே முக்கியமானது.  அவற்றில் நாம் முதலில் எவ்விதம் படைக்கப் பட்டோம் என்பதை அறியும் தடக்குறி கிடைக்கும்.  மேலும் பிரபஞ்சத்தில் மொத்தம் 96% உள்ள புலப்படாத கரும் பிண்டம் (Invisible Dark Matter) பற்றி அறியும் குறிக்கோளும் அதன் மூலம் கருஞ்சக்தி வி¨சையைப் (Dark Energy -Antigravity Force) புரிந்து கொள்வதும் திட்டமிடப் பட்டுள்ளன.

டெஸ்பியோனா ஹாட்ஷிஃபோடியாடு (Despiona Hatzifotiadu, CERN Scientist)

“இது உலகத் தோற்றத்தைக் கூறும் முதற்பிரிவு (Genesis Chapter -1) விளக்கம் நோக்கி மனிதர் வைக்கும் மாபெரும் கால்தடம் !  செர்ன் உடைப்பி பிரபஞ்சத் தோற்றப் படைப்பு யந்திரம் (Genesis Machine) !  பிரபஞ்ச வரலற்றின் மாபெரும் மகத்தான காட்சியை மீண்டும் திரையிட்டுக் காட்ட செர்ன் உதவுகிறது !  புதிரான இந்த நுண்துகள்களின் கண்டுபிடிப்பு பிரபஞ்சத்தில் நாம் யாரென்னும் கருத்தை மாற்றி விடலாம் !”

மிஸியோ காக்கு, பௌதிக மேதை (Michio Kaku, New York)“மேற்கட்ட செர்ன் சோதனையில் விரைந்து பாயப் போகும் எதிர் எதிர் ஒளிக்கற்றைகள் நேரிணைப்பு (Alignment of Beams) செய்யப் படவேண்டும்.  அது நிபுணருக்குப் பெரும் சவாலானது.  அட்லாண்டிக் கடலின் அகண்ட இருபுறக் கரைகளிலிருந்து இரண்டு எதிர், எதிர் ஊசிகளை அனுப்பிக் கடல் நடுமையத்தில் அவற்றை மோத வைக்கும் சவாலைப் போலாகும்,”

ஸ்டீவ் மையர்ஸ் (Steve Myers, Director of CERN Accelerators & Technology)

மனித இனம் தொடுவானுக்கு அப்பால் விண்வெளியை நோக்கி அங்கே என்ன உள்ள தென்று எப்போதுமே அறிய விரும்பியுள்ளது ! 15 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நேர்ந்த பிரபஞ்சப் பெருவெடிப்பு நிகழ்ச்சி ஓர் வரையறைக் குட்பட்ட காலத்தில்தான் எழுந்திருக்கிறது !  அதாவது 15 பில்லியன் ஆண்டுக்கு முந்தி உண்டான வடிவுகளை (Objects) நாம் காண முடியாது !  காரணம் அதுவரைப் பயணம் செய்யும் கால வரம்பு ஒளிக்குப் போதாது !  ஆதலால் இன்னும் ஆழமாய் நோக்கி உளவச் சக்தி வாய்ந்த மிகக் நுண்ணிய மின்னலைகளை (Short Waves) நாம் பயன்படுத்த வேண்டி யுள்ளது.  ஆகவேதான் (செர்ன் போன்ற) பூத விரைவாக்கி யந்திரங்கள் பரமாணுக்களை மிகச் சக்தியூட்டிச் சோதிக்கத் தேவைப்படுகின்றன !

விஞ்ஞான மேதை டாக்டர் ஸ்டிஃபென் ஹாக்கிங் (பிப்ரவரி 3, 1994)

“புரோட்டான் ஒளிக்கற்றைச் சோதனை துகள் உடைப்புச் சோதனைச் சாதனங்கள் செம்மையாக இயங்குவதைக் காட்டுகிறது.  இந்தச் சாதனை இயக்கம் சீரிணைப்புச் செம்மை வினை (Work of Synchronization).  துரிதக் காந்தங்கள் முதலில் சீரிணிப்பாகி ஒளிக்கற்றையை வேகத்தை வளர வைத்து ஒரு விரைவாக்கியிலிருந்து மறு விரைவாக்கிக்கு மாற்றி முடிவில் பெரு உடைப்பு யந்திரத்துக்குத் திருப்ப வேண்டும்.  அப்போது யந்திரத்தின்  சீரிணைப்பும் அதை ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.  அத்தகைய நிகழ்ச்சி 100 பிக்கோ வினாடிக்குள் (Pico-sceconds) நேர்ந்து விடும்.” (One Picosecond = 1 /10^12 Sec)

கியான்லுயிகி அர்துயினி (Gianluigi Arduini) (LHC Deputy Head of Hardware Commissioning)

மனதைக் துள்ள வைக்கும் உச்ச சக்தி வானியல் பௌதிகம் (High Energy Astrophysics) நுட்பத் துகளை பிரமாண்டத்துடன் பிணைக்கிறது.  இத்துறையில் எழுந்த முன்னேற்றக் கோட்பாடுகள் பிரபஞ்சத் துவக்கத்தின் நிகழ்ச்சிகளையும், அப்போது தோன்றிய பேரளவுச் சக்தி வாய்ந்த இயக்கங்களையும் உளவு செய்ய விஞ்ஞானிகளுக்கு உதவுகிறது.  அத்துடன் அடுத்த சில ஆண்டுகளுக்கு மேலும் புதுக் கண்டுபிடிப்புகள் தோன்றுவதற்கு உறுதி அளிக்கின்றன.

கெல்லி ஜாகர், (Kellie Jaeger, Astronomy Magazine)


இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்திலே புரோட்டான்களும், நியூட்ரான்களும் முதன்முதல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மூலாதாரப் பரமாணுக்கள் (Subatomic Particles).  அவை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சமயத்தில் அவைதான் அணுவின் பிளக்க முடியாத மூலப் பரமாணுக்களாய்க் கருதப்பட்டன.  1960 ஆண்டுகளில் அவற்றுக்கும் நுட்பமான துகள்களால் பரமாணுக்கள் உருவாகியுள்ளன என்று அறியப் பட்டது.  புதுமுறைச் சோதனைகள் மூலம் புரோட்டான், நியூட்ரான் ஆகிய பரமாணுக்களின் உறுதியற்ற உள்ளமைப்பை இப்போது அழுத்தமாய்ச் சொல்ல முடிகிறது.

கிளாஸ் ரித் & ஆன்டிரியா சேஃபர் (Klaus Rith & Andreas Schafer)

 

முதன்முதல் ஒளிவேகத்தை நெருங்கிப் பேராற்றலில் பரமாணு உடைப்பு

2010 மார்ச் மாதம் 30 ஆம் தேதி முதன்முதலாக உலகப் பெரும் பரமாணு உடைப்பு யந்திரம் செர்னில் ஒளி வேகத்தை ஒட்டிய விரைவில் புரோட்டானை உடைத்துப் பிரபஞ்சப் பெரு வெடிப்பின் ஆதிகால நிகழ்ச்சியைப் போன்ற ஒரு காட்சியைத் மீண்டும் திரையிட்டுக் காட்டியது !  பத்து பில்லியன் டாலர் செலவில் பதினைந்து ஆண்டுகளாய்க் கட்டப்பட்ட செர்ன் விரைவாக்கி யந்திரம் செய்து காட்டிய சோதனை ஒரு நாள் பிரபஞ்சத் தோற்றத்தின் உண்மை வரலாற்றைக் கூறும்.

இதுவரை உண்டாக்கிய சக்தியை விட மூன்று மடங்கு (3.5 TeV + 3.5 TeV = 7.0 Tev) உற்பத்தி செய்து செவ்வாய்க் கிழமை (மார்ச் 30, 2010) எதிர் எதிர் பயணம் செய்த இரு புரோட்டான் கணைகள் மோதி வரலாற்று முக்கியத்துவம் பெற்ற பரமாணு உடைப்பைச் செர்ன் நிகழ்த்திக் காட்டியது !  மோதும் சக்தி படிப்படி யாக 2010-2011 ஆண்டுகளில் இன்னும் உயர்த்தப் பட்டு செர்ன் ஆய்வு யந்திரம் தனது முழுத்தகுதி ஆற்றலின் குறிக்கோளை நிரூபித்துக் காட்டும்.

விஞ்ஞானிகளிடையே 1970 ஆண்டுகளில் நிலவிய பரமாணு நிலைத்துவ மாடல் (Standard Model of Sub-atomic Particles) இப்போது பூரணம் அடையாத மாடலாகக் கருதப் படுகிறது.  இதுவரை பரமாணுக்களின் ஈடுபாட்டை (Sub-atomic Particles Interactions) அறிந்த அணுவின் நிலைத்துவ மாடலுக்கு அப்பால் உள்ள ஓர் புதிய பௌதிக முறைப்பாடை நோக்கிச் செல்கிறார்.  அந்த நிலைத்துவ மாடலில் 16 நுண்துகள்கள் (12 பிண்டத் துகள்கள் + 4 விசையூட்டும் துகள்கள்) (12 Matter Particles + 4 Force-Carrier Particles =16 Particles).

ஹிக்ஸ் போஸான் என்னும் யூகிப்புத் துகள் அந்தத் துகள்கள் ஏன் நிறை (Mass) கொண்டுள்ளன என்பதற்கு விளக்கம் அளிக்கிறது.  நிலைத்துவ மாடலில் துகள்கள் ‘ஹிக்ஸ் தளத்தில்’ (Higgs Field) ஈடுபாட்டு அவற்றின் தனித்துவ நிறையை அடைகின்றன.  ஹிக்ஸ் போஸான் துகள் அந்த ஹிக்ஸ் தளத்தைத் தாங்கியுள்ளது.  ஹிக்ஸ் போஸான் இனிமேல்தான் செர்ன் புரோட்டான் உடைப்புச் சோதனையில் அதி உச்ச சக்தியில் (> 14 Tev) தாக்கி 2010 – 2012 ஆண்டுகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டும்.

“இது உலகத் தோற்றத்தைக் கூறும் முதற்பிரிவு (Genesis Chapter -1) விளக்கம் நோக்கி மனிதர் வைக்கும் மாபெரும் கால்தடம் !  செர்ன் உடைப்பி பிரபஞ்சத் தோற்றப் படைப்பு யந்திரம் (Genesis Machine) !  பிரபஞ்ச வரலற்றின் மாபெரும் மகத்தான காட்சியை மீண்டும் திரையிட்டுக் காட்ட செர்ன் உதவுகிறது !  புதிரான இந்த நுண்துகள்களின் கண்டுபிடிப்பு பிரபஞ்சத்தில் நாம் யாரென்னும் கருத்தை மாற்றி விடலாம் !” என்று பௌதிக மேதை மிஸியோ காக்கு, (Michio Kaku, New York) கூறுகிறார்.  “செர்ன் பரமாணு உடைப்பி ஒரு கால யந்திரம் (Time Machine) ! இது நுண்துகள் விஞ்ஞானிகளுக்கு ஒரு பூர்வீகப் பூங்கா (Jurassic Park for Particle Physicists).  இப்போது அவர் உண்டாக்கியுள்ள அல்லது உண்டாக்கப் போகும் சில நுண்துகள்கள் 14 பில்லியன் ஆண்டுகளாகக் காணப் படாதவை !” என்று ஃபிலிப் சூவே (Philip Schewe, Science Writer, American Institute of Physics) குறிப்பிடுகிறார்.  துகள் பௌதிக விஞ்ஞானிகள் ஓர் அணுவுக்கு அணுவின் அடிப்படையில் தூய சக்தியை அளக்க அது ஒரு பதிவு முறைப்பாடு.  ஒப்பீடாக மரக் கட்டை எரித்தாலோ அல்லது எந்த இரசாயன இயக்கத்திலோ ஓர் எலெக்டிரான் வோல்ட் சக்தியை ஓரணு அளிக்கும் ( 1 eV : One Electron Volt Energy Energy per Atom).

அது போல் ஒரு யுரேனிய அணுவைப் பிளப்பதால் இயக்கத்தில் 200 MeV சக்தி வெளியாகும்.  செர்ன் பரமாணு உடைப்பி இப்போது முதன் முறையாக 7 TeV (Trillion electron Volt) சக்தி உற்பத்தி செய்து உள்ளது.  அதாவது பல கிலோ கிராம் யுரேனியத்தைப் பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக இரு புரோட்டான் கணைகளை ஒளி வேகத்தை ஒட்டி விரைவாக்கி மோத விட்டு 7 TeV சக்தியை ஆக்கியுள்ளார்.

செர்ன் உடைப்பி செய்த புதுச் சோதனைகளின் விளைவுகள்

செர்ன் பதிவுக் கருவிகள் புரோட்டான் மோதல்களில் பல்வேறு பௌதிக விளைவுகளைச் சேகரித்துள்ளன.  மிகையான சக்தி அளவில் சாதாரணமாக இயற்கையில் அகிலக் கதிர்கள் (Cosmic Rays) எல்லாப் பொழுதிலும் அதேபோல் செய்து வருகின்றன.  இப்போது செர்ன் பரமாணு உடைப்பியில் எழும் ஒளிக்கற்றைகள் வெகு உறுதியானவை.  கோடான கோடி புரோட்டான் திரட்சி பெற்று மிக அடர்த்தியானவை. அந்தத் திறமை கொண்டு இன்னும் செர்ன் சீராக இரண்டு வருடங்கள் (2012 வரை) சோதனகள் செய்து வரும்.  பதிவாகியுள்ள நுண்துகள் கணக்கீடுகள் (Recorded Particles Data) இதுவரை அறியப் படாத, விடை காணாத புதிய நுண்துகள் தகவலைத் தெரிவிக்கும்.  அதன் முடிவுகள் பிரபஞ்சத்தில் ‘எதிர்ப் பிண்டம்’ (Anti-Matter) இருப்பதைக் காட்டலாம்.

கடவுள் துகள் என்று இதுவரை யூகிக்கப் பட்ட ஹிக்ஸ் போஸான் நுண்துகளைக் (Higgs Boson – A Hypothetical Particle) காட்டலாம்.  விஞ்ஞானிகள் இந்த ஹிக்ஸ் போஸான்தான் மற்ற துகள்களுக்கு நிறையைத் (Mass) தருவதாகக் கருதுகிறார்.  அதுபோல் ஹிக்ஸ் போஸானே பிரபஞ்சத்தில் மற்ற பொருள்கட்கும், உயிர்ப் பிறவிகளுக்கும் நிறை அளிக்கப் படுவதாகக் கருதப் படுகிறது.  முழு ஆற்றலில் (14 TeV) செர்ன் உளவிகள் விநாடிக்கு 600 மில்லியன் மோதல்களைப் பதிவு செய்யும். அப்போது டிரில்லியன் கணக்கான புரோட்டான்கள் செர்ன் புதை வட்டக் குழல்களில் வினாடிக்கு 11245 தடவைகள் சுற்றி வரும்.

மேலும் செர்ன் யந்திரம் பிரபஞ்சத்தில் 23% இருக்கும் கரும்பிண்டத்தைப் (Dark Matter) பூமியில் காண விஞ்ஞானிகளுக்கு உதவி செய்யலாம். “இந்த நுண்துகள்கள் யாவும் பிரபஞ்சத்தில் இழக்கப் பட்ட அல்லது இதுவரைக் காணாத ஆயிரக் கணக்கான ‘இணைப்பிடப் பூர்த்திப் புதிர்த்’ (Jigsaw Puzzle) துணுக்குகள் ஆகும்,” என்று மிசியோ காக்கு கூறுகிறார்.  “இதுவரைப் பௌதிகத்தில் விசைகளைப் (Forces in Physics like Magnetism, Gravity etc) பற்றி இதுபோல் தெரிந்த போதெல்லாம் மனித வரலாற்றில் பெரும் புரட்சி ஏற்பட்டுள்ளன,” என்றும் குறிப்பிடுகிறார்.  ஒப்பீட்டுக்கு தொழிற் புரட்சி, மின்சாரம், அணுயுகத் தோற்றம் ஆகியவற்றின் காரண கர்த்தாக்களை – ஐஸக் நியூட்டன், தாமஸ் ஆல்வா எடிசன், ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் ஆகியோரைக் கூறுகிறார்.  மேலும் செர்ன் கண்டுபிடிப்புகள் பிரபஞ்சப் பெருவெடிப்பு, இணைப் பிரபஞ்சங்கள், (Parallel /Alternate Universes), காலப் பயணம் (Time Travel) பற்றி அறிய வாய்ப்பளிக்கலாம்.

செர்ன் சோதனையில் விளையப் போகும் பயங்கரக் கருந்துளையால் (Black Hole) பூமியில் பெரும் பாதிப்புகள் நேரலாம் என்று சிலர் அஞ்சுகிறார்.  ஆனால் அவ்விதம் உண்டாகும் சிறு கருந்துளைகள் பலவீனம் ஆனவை என்றும் சீக்கிரம் ஆவியாகி மறைந்து விடும் என்றும் பல விஞ்ஞானிகள் அவற்றை மறுத்துக் கூறுகிறார்.  “பிரபஞ்ச வெளியில் கருந்துளைகள் சில சமயத்தில் மோதிக் கொள்கின்றன.  இதுவரை அவற்றால் பாதிப்புகள் ஒன்றுமில்லை,” என்று மிசியோ காக்கு ஒதுக்கித் தள்ளுகிறார்.


செர்ன் விரைவாக்கி சோதனையில் படைத்த சில பரமாணுக்கள்

செர்ன் விரைவாக்கி உச்ச சக்தியில் இதுவரை உருவாக்கிய நுண்துகள் (High Energy Particles) விளைவுகளை செர்ன் நிபுணர் வெளியிட்டுள்ளார்.  LHC (Large Hadron Collider) என்னும் ‘மிகப் பெரிய ஹாட்ரான் மோதி’ தான் கொண்டுள்ள எளிய ‘மியுவான் மின்சுருள் உளவியால்’ (Muon Solenoid Detector) 2009 டிசம்பரில் புதிய நுண்துகள்களின் ஈடுபாடுகளைக் (Particle Interations) காட்டிப் பதிவு செய்துள்ளன.  உச்ச சக்திப் பௌதிக வெளியீட்டில் (High Energy Physics Journal) கோட்பாட்டு முன்னறிவிப்பை (Theoretical Prediction) விட பற்பல புதிய நுண்துகள்களைத் தாம் கண்டிருப்பதாக LHC விஞ்ஞானிகள் வெளியிட்டு உள்ளார்.  அந்த நுண்துகள்கள் யாவும் ஒரு டிரில்லியன் எலெக்டிரான் வோல்ட் சக்திக்கு (1 Trillion eV Energy Level) மேற்பட்ட அளவில் செர்ன் பரமாணு விரைவாக்கியால் உருவாக்கப் பட்டவை.  புரோட்டான் கணைகளை 1 TeV சக்தி நிலைப்பாட்டில் எதிர் எதிராக விரைவாக்கிப் பெற்ற புதிய நுண்துகள்கள் என்ன ?  பயான்கள், (Pions) கௌவான்கள் (Kaons) எனப்படுபவை.  அவை யாவும் ‘துகள் பௌதிகத்தில் ‘ (Particle Physics) அறியப்படும் அபூர்வ நுண்துகள்கள் ஆகும்.  2010 இல் செய்யப் போகும் ஈய உலோக அயனிகள் ஈடுபாட்டு மோதல்களில் (Collisions involving Ions of Lead) இன்னும் அநேக நுண்துகள் விளைவுகளை எதிர்நோக்கலாம்.  மேலும் விரைவாக்கி 1 TeV, சக்தி நிலையைத் தாண்டி 3.5 TeV, 7 TeV, சக்தி நிலைகளில் மோதல்கள் உண்டாக்கி இன்னும் பெரிய நுண்துகள்களைப் பதிவு செய்ய 2010–2012 ஆண்டுகளில் திட்டங்கள் உள்ளன.  இப்போது 7 TeV சக்தியில் பதிவு செய்த புரோட்டான் மோதல் விளைவுகளைப் பன்னாட்டு விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ந்து விபரங்கள் வெளியிடப் பல மாதங்கள் ஆகலாம்.

(தொடரும்)

தகவல்:

Picture Credits: NASA, JPL; National Geographic; Time Magazine, Discovery, Scientific American & Astronomy Magazines.

1. Our Universe – National Geographic Picture Atlas By: Roy A. Gallant (1986)
2. 50 Greatest Mysteries of the Universe – How Many Planets are in the Solar System ? (Aug 21, 2007)
3. Astronomy Facts File Dictionary (1986)
4. The Practical Astronomer By Brian Jones & Stephen Edberg (1990)
5. Sky & Telescope – Why Did Venus Lose Water ? [April 2008]
6. Cosmos By Carl Sagan (1980)
7. Dictionary of Science – Webster’s New world [1998]
8. The Universe Story By : Brian Swimme & Thomas Berry (1992)
9. Atlas of the Skies – An Astronomy Reference Book (2005)
10 Hyperspace By : Michio kaku (1994)
11 Universe Sixth Edition By: Roger Freedman & William Kaufmann III (2002)
12 Physics for the Rest of Us By : Roger Jones (1992)
13 CERN Large Hadron Collider – Particle Physics – A Giant Takes on Physics’ Biggest Question By : The New York Times (May 15, 2007)
13 CERN Fires up the New Atom Smasher to Near Big Bang By : Alexander Higgins [Sep 7, 2008]
14 World’s Largest Atom Smasher (CERN) Completion [March 26, 2008]
15. Time Magazine Report – The Moment [September 10, 2008] Geneva [Sep 22, 2008]
16 CERN Atom Smasher – Latest Wikipedia Report.
17 BBC News What Happened to the Big Bang Machine (Sep 20, 2008)
18 BBC News LHC Gets Colder than Deep Space By Paul Rincon (Oct 16, 2009)
19 BBC News Particle Beams Injected into LHC (Oct 26, 2009)
20 Rebirth of the LHC : The Search for the God Particle Resumes (Nov 2, 2009)
21 Second Chance of Large Hadron Collider To Deliver Universe’s Secrets By : Robin McKie, Geneva (Nov 1, 2009)
22. https://jayabarathan.wordpress.com/2008/09/18/cern-atom-smasher/ (CERN Article-1)
23 https://jayabarathan.wordpress.com/2008/09/26/cern-atom-smasher-2/ (CERN Article-2)
24 https://jayabarathan.wordpress.com/2009/11/05/cern-worlds-greatest-atom-smasher/ (CERN Article-3)
24 (a)  https://jayabarathan.wordpress.com/2010/03/25/cern-atom-smasher-4/  (CERN Article-4)
25 BBC News LHC High Energy Results Published By Jason Palmer (Feb 9, 2010)
26 BBC News : LHC Smashes Energy Record Again (March 19, 2010)
27 BBC News : God Particle Hunt Set to Start By Paul Rincon (March 23, 2010)
28 http://en.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider (CERN Atom Smasher) (25 March 2010)
29 BBC News : The Scince of LHC By Paul Ricncon (Nov 20, 2009)
30 BBC News : Collider Sees High-Energy Success (March 30, 2010)
31 Large Hydron Atom Smasher Reaches Near Speed of Light (Daily Galaxy) March 31, 2010
31(a) Deep Thought – The Large Hadron Collider Could Prove the Existence of a Parallel Universe (Daily Galaxy 2009 Top Story)  Jan 6, 2010
32 Atom Smasher Will Keep Revealing “The Beginning” (CTV News, Canada) March 30, 2010

******************
S. Jayabarathan (jayabarat@tnt21.com) (April 2, 2010)

8 thoughts on “உலகப் பெரும் பரமாணு உடைப்பு யந்திரத்தில் ஒளி வேகத்தை நெருங்கிப் புரோட்டான் கணைகள் மோதல்

  1. I have taken one whole day to read your article. It is very hard to understand. But, you have made a hard work to collect the materials and publish it in tamil. Well done. Keep it up.

  2. உங்கள் கட்டுரைகள் அறிவியல் வளர்ச்சி எங்கோ சென்று கொண்டு இருப்பதை காட்டுகிறது. தமிழர்களுக்காக நீங்கள் எழுதுவது மிக பெரிய தொண்டு. தமிழ் இனத்தில் நீங்கள் எல்லாம் நம்பிக்கை ஒளி. உங்கள் பணி சிறக்கட்டும்.

  3. Thank you for some other excellent post. The place else may just anyone get that kind of information in such a perfect means of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I am on the search for such information.

  4. Pingback: புதுத் துகள் ஹிக்ஸ் போஸான் கண்டுபிடிப்பு பூதச் செர்ன் விரைவாக்கியில் உறுதியானது. | திண்ணை

  5. Pingback: 2014 ஏப்ரலில் பூதச் செர்ன் அணு உடைப்பு யந்திர விஞ்ஞானிகள் புதிய அணுக்கருத் துகள் ஒன்று கண்டுபிட

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.