நேபாளத்தில் கோர பூபாளம்

Inline image 1

நேபாளத்தில் கோர பூபாளம் ! 

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

 

இமயத் தொட்டிலில் ஆட்டமடா !

இயற்கை அன்னை சீற்றமடா  !

பூமாதேவி சற்று தோள சைத்தாள் !

பொத்தென வீழ்ந்தன மாளிகைகள்

பொடித்தூள் ஆயின குடி வீடுகள் !

செத்து மாண்டவர் எத்தனை பேர் ?

பெற்றோர் இழந்தவர் எத்தனை  பேர் ?

கைகால் முறிந்தோர் எத்தனை பேர் ?

இமைப் பொழுதில்

எல்லாம் இழந்தவர் எத்தனை  பேர் ?

கட்டிய இல்லம், சேமித்த செல்வம்

பெட்டி, படுக்கை, உடுப்பு,

உணவெல்லாம் மண்ணாச்சு !

அந்தோ !

வசந்த கால வாடைக் காற்றில்,

அழுதிடும் சேய்க ளோடு

புழுதி மேடையில் தூங்குகிறார் !

வானந்தான் கூரை !

பாழ்வெளி தான் இல்லம் !  

சுவரில்லை ! கதவில்லை

போர்த்திக் கொள்ள எவர்க்கும்

துணி யில்லை !

மானம் போனது, மதிப்பு போனது !

தானம், தர்மம் நாடி

வானம் நோக்கித் துதிக்கிறார் !

கடவுளுக்கு

கண்ணில்லை ; காதில்லை !

கருணையும் இல்லை

கொடுத்த தெல்லாம் பறித்துக் கொண்டாள்

கோபத்தாய் !

எண்ணிலா மாந்தர் புதைபட்டார்

உயிரொடு !

இடிந்த வீடுகள் புதை காடாயின ! 

எங்கெங்கு வாழினும் 

இன்னலடா !

ஏழு பிறப்பிலும் தொல்லையடா !

சூழ்வெளி மட்டும் 

பாழாக வில்லை யடா!

ஆழ்பூமிக் குள்ளும் 

புற்று நோய் தொற்றுமடா !

++++++++++++++

S. Jaybarathan [jayabarathans@gmail.com]  April 25, 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.