தைப் பொங்கல் வைப்போம்

thai-image
 சி. ஜெயபாரதன், கனடா

பொங்கல் வைப்போம்
புத்தரிசிப்
பொங்கல் வைப்போம்
சர்க்கரைப்
பொங்கல் வைப்போம்
வீட்டு முற்றத்தில்
மாட்டுப்
பொங்கல் வைப்போம்
முன் வாசலில்
கோல மிட்டு, பெண்டிர்
கும்மி அடித்து
செங்கரும்புப் பந்த லிட்டு
சீராய்த் தோரணம்
கட்டிப் பால்
பொங்கல்வைப்போம் !
புத்தாடை அணிந்து
பூரிப்போடு
பொங்கல் வைப்போம்.
பொழுது புலர்ந்ததும்
விடி வெள்ளி விழித்ததும்
வெண் பொங்கல் வைப்போம்.
கூட்டாகத் தமிழர்
கொண்டாடும் அறுவடைத் திருவிழா !
கோலகலமாய்ப்
பொங்கலோ பொங்கல் என்று
மங்கையர் பாடப்
பொங்கல் வைப்போம்.

தைப் பொங்கல் வைப்போம்.

++++++++++++++