ஜெயகாந்தனுக்கு இரங்கற்பா

Jeyakanthan

ஜெயகாந்தனுக்கு இரங்கற்பா

தமிழகத்தில் முதன்மை பெற்றாய்

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

வாழ்க நீ நண்பா ! இந்த

  வையத்தமிழ் நாட்டி லெல்லாம்

பாழ்பட்ட தமிழகத்தில் உயர்ந்த

   படைப்பா ளியாய் தனித்து நின்றாய்;

தாழ்வுற்ற மனிதர் பற்றி

 தரமுடன் எழுதி வைத்தாய்;

ஆழ்ந்து சமூக நோய்கள் காட்டி

 ஆக்கத்தில் முதன்மை பெற்றாய்.

++++++++++++++

என்னே உன் இதயத் துணிச்சல் !

 என்னே உன் எழுத்தில் அழுத்தம் !

என்னே உன் பேச்சில் புரட்சி !

 என்னே உன் கற்பனை எளிமை !

என்னே உன் மனிதர் படைப்பு !

 என்னே உன் கதைகள் அமைப்பு !

என்னே உன் வாழ்வின் குறிக்கோள் !

  எழுத்திலே முதன்மை பெற்றாய்.

+++++++++++++

புத்துயிர் பெறும் தமிழ்ப் படைப்பு

 புனைகதை பெறும் மெய்வடிவம்.

பித்தர் தெருவாழ் மாந்தர்க்குன்

 பேனா மெய்யுரு அளிக்கும்;

இத்தரை வாழ் திரை நடிகர்   

 இயல்புடன் நடிக்க வைத்தாய்;

முத்திரைத் திரைப்படம் இயக்கி

முயற்சியில் முதன்மை யுற்றாய்.

+++++++++++++++++

Recent Posts

ஏசு மகான் உயிர்த் தெழவில்லை

Pray As You Can

ஏசு மகான் உயிர்த்தெழ வில்லை !

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

 

சிலுவையைத் தோளில் சுமந்து

மலைமேல் ஏறி

வலுவற்ற நிலையில் ஆணியால்

 அறையப்பட்ட தேவ தூதர்

மரித்த பிறகு,

மூன்றாம் நாளில் தோன்றி

உயிர்த் தெழ வில்லை !

ஆணி அடித்த கைகளில்

துளை தெரிகிறது !

ஆணி அடித்த பாதங்களில்

துளை தெரிகிறது !

சிரத்தில் வைத்த முட் கிரீடத்தில்  

இரத்தம் தெரிகிறது !

குருதி சிந்தி, சிந்தி,

கும்பி வெம்பி, வெம்பி,

வந்தது பசி மயக்கம் !

தேவ தூதர் மரிக்க வில்லை !

வான் இடிந்து

பேய் மழைக் கண்ணீர் வடிக்கும் !

ஆவி போனதாய்,  

ரோமர் எண்ணித் தூதர்  உடலைக்

மூடினர் குகையில்  !

மூன்றாம் நாளில் மயக்கம்

தெளிந்தது,  

தூங்கி எழுந்து, பல் துலக்கப்

போனார்

புனித தூதர் !

 

+++++++++++++++++++++++

  1. துணைவியின் இறுதிப் பயணம் – 6 Leave a reply
  2. செர்நொபிள், புகுஷிமா மாதிரிக் கோர அணு உலை விபத்துகளைத் தவிர்க்கும் உலகளந்த புதிய தடுப்பு அரண்கள் Leave a reply
  3. இஸ்ரேல் நாட்டின் அரவா பகுதியில் 2021 இல் எழும் மிகப்பெரும் சூரியக் கதிர்ச்சக்தி மின்சார நிலையத் திட்டம் 1 Reply
  4. ஐரோப்பிய நாடுகளில் மாவட்டக் கணப்பளிக்க 300 MWe தொழிற்கூடக் கட்டமைப்பு சிற்றணுவுலை நிலையம் நிறுவத் திட்டங்கள் 3 Replies
  5. இந்திய விண்வெளித் தேடல் வாரியம் ஏவிய சந்திரயான் -2 விக்ரம் தளவுளவி இறுதியில் தகவல் இழந்து நிலவில் சாய்ந்து கிடக்கிறது. Leave a reply
  6. இந்தியா சமீபத்தில் ஏவிய சந்திரயான் -2 தளவுளவி பிரிந்து நிலவு நோக்கிச் சீராய் இறங்கத் துவங்கி இறுதியில் மின்னலைத் தகவல் அனுப்பத் தவறியது. 2 Replies
  7. அட்லாண்டிக் உப்புக் கடலடியே, புதிராய்ச் சுவைநீர்ப் பூதக்கடல் ஒன்று புதைந்துள்ளது. 1 Reply
  8. இந்தியா சமீபத்தில் ஏவிய சந்திரயான் -2 விண்சிமிழ் நிலவைச் சுற்றத் துவங்கி முதன் முதல் முழு நிலவின் படத்தை அனுப்பியுள்ளது. Leave a reply
  9. 2022 ஆண்டில் இந்தியா அடுத்து முற்படும் மூவர் இயக்கும் விண்வெளிச் சிமிழ் தயாரிக்க ரஷ்ய நூதனச் சாதனங்கள் பயன்படுத்தும் Leave a reply