ஜெயகாந்தனுக்கு இரங்கற்பா

Jeyakanthan

ஜெயகாந்தனுக்கு இரங்கற்பா

தமிழகத்தில் முதன்மை பெற்றாய்

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

வாழ்க நீ நண்பா ! இந்த

  வையத்தமிழ் நாட்டி லெல்லாம்

பாழ்பட்ட தமிழகத்தில் உயர்ந்த

   படைப்பா ளியாய் தனித்து நின்றாய்;

தாழ்வுற்ற மனிதர் பற்றி

 தரமுடன் எழுதி வைத்தாய்;

ஆழ்ந்து சமூக நோய்கள் காட்டி

 ஆக்கத்தில் முதன்மை பெற்றாய்.

++++++++++++++

என்னே உன் இதயத் துணிச்சல் !

 என்னே உன் எழுத்தில் அழுத்தம் !

என்னே உன் பேச்சில் புரட்சி !

 என்னே உன் கற்பனை எளிமை !

என்னே உன் மனிதர் படைப்பு !

 என்னே உன் கதைகள் அமைப்பு !

என்னே உன் வாழ்வின் குறிக்கோள் !

  எழுத்திலே முதன்மை பெற்றாய்.

+++++++++++++

புத்துயிர் பெறும் தமிழ்ப் படைப்பு

 புனைகதை பெறும் மெய்வடிவம்.

பித்தர் தெருவாழ் மாந்தர்க்குன்

 பேனா மெய்யுரு அளிக்கும்;

இத்தரை வாழ் திரை நடிகர்   

 இயல்புடன் நடிக்க வைத்தாய்;

முத்திரைத் திரைப்படம் இயக்கி

முயற்சியில் முதன்மை யுற்றாய்.

+++++++++++++++++

Recent Posts

ஏசு மகான் உயிர்த் தெழவில்லை

Pray As You Can

ஏசு மகான் உயிர்த்தெழ வில்லை !

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

 

சிலுவையைத் தோளில் சுமந்து

மலைமேல் ஏறி

வலுவற்ற நிலையில் ஆணியால்

 அறையப்பட்ட தேவ தூதர்

மரித்த பிறகு,

மூன்றாம் நாளில் தோன்றி

உயிர்த் தெழ வில்லை !

ஆணி அடித்த கைகளில்

துளை தெரிகிறது !

ஆணி அடித்த பாதங்களில்

துளை தெரிகிறது !

சிரத்தில் வைத்த முட் கிரீடத்தில்  

இரத்தம் தெரிகிறது !

குருதி சிந்தி, சிந்தி,

கும்பி வெம்பி, வெம்பி,

வந்தது பசி மயக்கம் !

தேவ தூதர் மரிக்க வில்லை !

வான் இடிந்து

பேய் மழைக் கண்ணீர் வடிக்கும் !

ஆவி போனதாய்,  

ரோமர் எண்ணித் தூதர்  உடலைக்

மூடினர் குகையில்  !

மூன்றாம் நாளில் மயக்கம்

தெளிந்தது,  

தூங்கி எழுந்து, பல் துலக்கப்

போனார்

புனித தூதர் !

 

+++++++++++++++++++++++

  1. துணைவியின் இறுதிப் பயணம் – 6 Leave a reply
  2. செர்நொபிள், புகுஷிமா மாதிரிக் கோர அணு உலை விபத்துகளைத் தவிர்க்கும் உலகளந்த புதிய தடுப்பு அரண்கள் Leave a reply
  3. இஸ்ரேல் நாட்டின் அரவா பகுதியில் 2021 இல் எழும் மிகப்பெரும் சூரியக் கதிர்ச்சக்தி மின்சார நிலையத் திட்டம் 1 Reply
  4. ஐரோப்பிய நாடுகளில் மாவட்டக் கணப்பளிக்க 300 MWe தொழிற்கூடக் கட்டமைப்பு சிற்றணுவுலை நிலையம் நிறுவத் திட்டங்கள் 5 Replies
  5. பல்வேறு இயற்கை நேர்வுகள் & மனிதர் புரியும் சூழ்வெளிச் சீர்கேடுகளால், மாந்தருக்கு ஏற்படும் பேரிடர்கள், பெருஞ் செலவுகள் 3 Replies
  6. கருஞ்சக்தி இயக்கம் பற்றி விளக்கும் தற்போதைய புதிய பிரபஞ்ச நியதி Leave a reply
  7. காலவெளிப் பிரபஞ்சத்தை வெகு விரைவாக விரித்து வருவது கருஞ்சக்தியா ? 1 Reply
  8. இரட்டை விண்மீன் சுற்றமைப்பு நடனத்தில் கால-வெளி அரங்கு இழுப்பினை நாசா வானியல் விஞ்ஞானிகள் உறுதி செய்தார் Leave a reply
  9. 2022 ஆண்டு இந்தியர் மூவர் இயக்கும் விண்கப்பல் பயணத்துக்கு நான்கு விமானிகள் ரஷ்யாவில் பயிற்சி 1 Reply