கனடா தேசீய கீதம்

கனடா தேசீய கீதம்

தமிழாக்கம்: சி. ஜெயபாரதன், கனடா

++++++

ஓ கானடா !
எமது இல்லமே ! சொந்த பூமியே !
நின் மாந்தரிடம் எல்லாம்
நிஜ தேசப் பற்றை
நிலை நாட்டுவது நீதான் !
ஒளி நிறைந்த
உள்ளத் தோடு நீ
உயர்வதைக் காண்கிறோம் !
நேர்வட திசையில் நீ
நிலைத்திடும் தனி நாடே !
நீண்டு அகண்ட கண்டமே,
ஓ கானடா !
உனை யாம் காத்து நிற்போம் !
சீரும் சிறப்பும் பொங்கிட
எமது திரு நாட்டை, இறைவா நீ
சுதந்திர நாடாய் வைத்திரு !
ஓ கானடா !
உனை யாம் காத்து நிற்போம் !
ஓ கானடா !
உனை யாம் காத்து நிற்போம் !

 

*********

Canada National Anthem

O Canada !

Our home and native land !
True patriot love
In all thy sons command.
With glowing hearts
We see thee rise,
The true North
Strong and free !
From far and wide,
O Canada,
We stand on guard
for thee.
God keep our land
Glorious and free !
O Canada,
We stand on guard for thee.
O Canada,
We stand on guard for thee.

*******

1 thought on “கனடா தேசீய கீதம்

 1. //நின் மாந்தரிடம் எல்லாம்
  நிஜ தேசப் பற்றை
  நிலை நாட்டுவது நீ !

  True patriot love
  In all thy sons command.//

  இதன் மொழிபெயர்ப்பானது தேசப் பற்றுடனும் விருப்புடனும் உன் மாந்தர்கள் உனைக் காத்துநிற்பர் என அமைந்திருக்க வேண்டும்.

  தேசிய கீதங்களை மொழிபெயர்ப்புச் செய்யாது அவற்றின் உள்ளார்ந்த கருத்துக்களைத் தொகுத்துக் கூறலாம். அவற்றை வார்த்தைக்கு வார்த்தை மொழிபெயர்ப்புச் செய்வது என்பதில் எனக்கு அவ்வளவு ஈடுபாடு இல்லை. தேசிய கீதங்கள் என்பவை அந் நாட்டு மக்களின் நடைமுறைகளைப் பொறுத்து அமைபவை. அவை அந்தந்த நாட்டு மொழியினிலேயே இருக்க வேண்டும். கனடாவில் ஆங்கிலம் மற்றும் பிரஞ்சு ஆகிய மொழிகளில் தேசிய கீதம் இருக்கிறதே என யாரும் கேட்கலாம். ஆயினும் அவை அந் நாட்டு மக்களின் மொழியில் அவர்களின் நடைமுறைகளைச் சார்ந்து அமைந்துள்ளன என்பதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.